O projektu

Naziv projekta je Transformacija poduzeća Terra Fertile d.o.o. u društveno odgovorno poduzeće, a šifra projekta UP.02.3.1.03. 0123.

Ulaganjem sredstava tj. financijskog kapitala u projekt transformacije poduzeća Terra fertile d.o.o. osigurati će se materijalni i stručni uvjeti i sredstva za transformaciju poduzeća u društveno odgovorno poduzeće, kao i daljnji razvoj poslovanja kroz jačanje kapaciteta i provedbu društveno poduzetničkih aktivnosti u sklopu kojih će se zaposliti jedna nezaposlena osoba i educirati 3 zaposlenika Prijavitelja tržištu rada kao i drugi zainteresirani sudionici kroz razne projektne aktivnosti.

Projekt izravno doprinosi ostvarenju pokazatelja CO01, CO23 Operativnog programa. Ciljna skupina je trgovačko društvo Terra fertile d.o.o., dok su krajnji korisnici zaposlenici unutar poslovne strukture Prijavitelja, organizacije koje žele transformirati svoje poduzeće u društveno odgovorno, njihovi zaposlenici, tradicionalna poduzeća, društveni poduzetnici i ostali.

Terra fertille d.o.o.

OIB: 60519096451
Ivan Škarić - direktor
Privatni profitni sektor
Kraljevec II 29, 10000 Zagreb, Hrvatska

Naziv projekta

Transformacija poduzeća Terra Fertile d.o.o. u društveno odgovorno poduzeće

Šifra projekta

UP.02.3.1.03. 0123

Ukupna vrijednost projekta

628.680,00 kuna

Trajanje projekta

9.3.2021. - 9.9.2022.

Pokazatelji - ciljevi projekta
  • Umrežavanje društvenih poduzeća na regionalnoj i nacionalnoj razini
  • Usvajanje poslovnih vještina
  • Profesionalizacija i provođenje aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti DOP-a
  • Povećanje interesa poduzetnika i drugih uključenih za društveno poduzetništvo kao način poslovanja

Povećanje interesa klijenata za proizvode i usluge Prijavitelja tj. Terra Fertile d.o.oTransferom stručnih znanja doprinijet će se jačanju hrvatskih OPG-ova i posljedično ciljevima ruralnog razvoja kao i osnaživanju socijalno isključenih skupina poticanjem njihovog učinkovitog uključivanja u tržište rada. Broj sudionika koji sudjeluju na raznim aktivnostima tijekom provedbe projekta, informativnim događajima, te stručnim edukacijama tijekom provedbe projekta (M i Ž, ciljana vrijednost je min. 300 sudionika) su predstavnici raznih organizacija i OPG-a. Projektni prijedlog je usklađen s odrednicama Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020. godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (85 %), a više detalja o fondovima možete naći na linku strukturnifondovi.hr i esf.hr.

Projekt je sufinancirala (85%) Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj  objavljenog materijala isključiva je odgovornost Terra Fertile d.o.o.
Više informacija o strukturnim  fondovima na strukturnifondovi.hr i esf.hr

© 2021. All rights reserved. Terra fertile d.o.o.

TOP