Oglašivački paketi

FB I IG- 500 kn

2 oglašivačke kampanje
Bez kreacije objava
Analitički izvještaj po završetku kampanje

FB i IG Classic- 1500 kn

2 oglašivačke kampanje
4 organske objave
Kreiranje vizualnog i tekstualnog sadržaja
Analitički izvještaj po završetku kampanje

FB I IG PRO- 2000 kn

2 oglašivačke kampanje
8 organskih objava
Kreiranje vizualnog i tekstualnog sadržaja
Analitički izvještaj po završetku kampanje

BUDŽET OGLAŠAVANJA NE ULAZI U CIJENU PAKETA. BUDŽET ODREĐUJETE SAMI, A MOŽETE NAM POSLATI SVOJ PROJEKT, DODATNI UPIT I ZATRAŽITI PERSONALIZIRANU PONUDU!

Projekt je sufinancirala (85%) Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj  objavljenog materijala isključiva je odgovornost Terra Fertile d.o.o.
Više informacija o strukturnim  fondovima na strukturnifondovi.hr i esf.hr

© 2021. All rights reserved. Terra fertile d.o.o.

TOP