Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva

Mnogi OPG-ovu imaju vrlo kvalitetne proizvode ali nažalost ne raspolažu sa potrebnim stručnim kompetencijama i znanjem da bi iste proizvode adekvatno približili i plasirali na tržištu. Korištenje novih, modernih tehnologija i izravan kontakt s kupcem i proizvođačem jedan je od naših glavnih ciljeva.  U skladu sa navedenim, djelovanje Terra fertile d.o.o je zamišljeno kao svojevrstan oblik potpore koja omogućuje drugim subjektima plasman, promociju i prodaju svojih proizvoda putem jedinstvenih marketinških i prodajnih kanala.
  U sklopu naših aktivnosti, transferom stručnih znanja doprinijet ćemo jačanju Hrvatskih Obiteljskih Poljoprivrednih Gospodarstava i posljedično ciljevima ruralnog razvoja kao i osnaživanju socijalno isključenih skupina poticanjem njihovog učinkovitog uključivanja u tržište rada.

Projekt je sufinancirala (85%) Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj  objavljenog materijala isključiva je odgovornost Terra Fertile d.o.o.
Više informacija o strukturnim  fondovima na strukturnifondovi.hr i esf.hr

© 2021. All rights reserved. Terra fertile d.o.o.

TOP