U što vjerujemo

Misija

Jačanje kapaciteta novog društvenog poduzeća, trgovačkog društva Terra fertile d.o.o. koje će, provođenjem aktivnosti omogućiti svojim budućim zaposlenicima stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu, a što će povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja sudionika. Usmjereni smo na pružanje potpore, što dugotrajniju i kvalitetniju podršku krajnjim korisnicima te smanjenje dugotrajne nezaposlenosti i podizanje svijesti o zapošljavanju. Aktivacijom osoba u nepovoljnom položaju s ciljem konačnog smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, s naglaskom na teško dostupna područja (posebice ruralna područja i otoke) te područja u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti visoka, odnosno viša od prosjeka Hrvatske potičemo zapošljivost i izlazak na tržište rada.

Naša vizija

Naša vizija je uspostava jedinstvene web platforme Locavore.hr za promociju proizvoda i dodatnih usluga malih proizvođača uz mogućnost izravnog spajanja s kupcem (na osnovu mikro-lokacije na kojoj se kupac nalazi) koji u potrazi za domaćim i autohtonim proizvodima. Locavore.hr ima dodatni edukacijski element budući da će se kroz razvoj sadržaja poseban naglasak staviti na promociju i edukaciju kupca o proizvodima koji posjeduju posebne oznake kvalitete (ZOI, ZOZP, Eko proizvod, Naše domaće, Hrvatski otočni proizvod i slično).

U dosadašnjem radu uspostavili smo suradnju s brojnim udrugama civilnog društva koji zastupaju interese poljoprivrednika kao i s krovnim institucijama koje su nadležne za razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj.

Temeljne vrijednosti

  • Osviještenost o važnosti društveno odgovornih poduzeća u RH
  • Razvoj stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina
  • Povećanje vidljivosti društvenog poduzetništva kroz informiranje javnosti i umrežavanje dionika

Projekt je sufinancirala (85%) Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj  objavljenog materijala isključiva je odgovornost Terra Fertile d.o.o.
Više informacija o strukturnim  fondovima na strukturnifondovi.hr i esf.hr

© 2021. All rights reserved. Terra fertile d.o.o.

TOP